Pandemi sürecinde insanların ağız ve diş sağlığı problemlerini fazlasıyla ertelediği görülmüştür. Pandeminin özellikle ilk altı ayında ağız ve diş sağlığı klinikleri ile sağlık kurumlarının faaliyetlerini asgeriye indirmeleri ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözülmesinde güçlük çıkartmıştır.

Türkiye’de Covid ve Ağız Diş Sağlığı

Diş apsesi, ağrı ve protezlerle ilgili problemlerin çözümünde hastalar, hekim bulma konusunda güçlük yaşadılar. Pandemiye karşı hızlı önlem alma ve tedavi protokollerini oturtma konusunda seri çözüm üreterek önlemler alabilen klinikler yoğun bir hasta talebi ile karşılaştı.

Prof. Dr. Yumuşhan Günay; Estetik diş hekimliği ve imlant tedavisi gibi uygulamalara odaklanan diş hekimliği anlayışının pandeminin getirdiği problemler karşısında ne kadar yetersiz kaldığı ön plana çıktı. Planlı hamilelikle başlayıp bütün bir hayat evresini kapsayacak şekilde ele alınması gereken bir koruyucu diş hekimliği disiplinin toplum sağılığı açısından ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğu anlaşıldı. Bu nedenle koruyucu diş hekimliğinin başta ilgili eğitim kurumları ve bakanlığın birimleri olmak üzere ilgili taraflarca diğer diş hekimliği uygulamaları içinde en prestijli konuma getirilmesi ve bunun hayata aktarılması konusunda gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması ülke sağılığına çok şey katacaktır.” Dedi.