Kurumsal web sitesi fiyatları ulaşılmak istenen hedefler, ihtiyaçlara dayanan talepler karşılığında, iş ve zaman belirleyicileri kullanılarak ortaya çıkar.

Aşağıdaki fiyat tablosunda Adapte Dijital‘in başlattığı ve sürdürdüğü çalışmalardan ortaya çıkan teklif ve sonuçların ortaya çıkardığı verileri paylaştık.

Farklı büyüklükteki proje veya işletme sahibi olmanız fark etmeksizin dijital işleyişe hemen başlayın.

Süreçlere hakimiyetimizden dolayı ulaşılmak istenen hedeflerin dönüş hızına göre aşamalar belirledik.

Belirleyiciler: Bütçe büyüklüğü, hedefe ulaşmanın aciliyeti, işi dijital tasarıma taşımanın büyüklüğü.

Web Tasarımı Düzeyleri Neyi İfade Ediyor?

Adapte Dijital üzerinden gönderilen teklif ve yapılan sözleşmelerden ortaya çıkan verilere dayanarak web sitesi tasarım fiyatlarını 5 düzeyde sınıfladık. Temel, Orta, Ortanın Bir Üstü, İleri Düzeyin Bir Altı, İleri Düzey diye başlıklar altında fiyatlandırdık.

Web Sitesi Tasarımı Fiyatları